Web pages of Lars Relund Nielsen

Optimering af foderplanlægning med NorFor Plan

Cow feedingNorFor Plan, der er et system til rationsoptimering, inddrager ikke de økonomiske sammenhænge på den enkelte bedrift og dermed optimering af fodringsøkonomien i den enkelte besætning. Økonomisk optimering er vigtig i en tid, hvor der er stigende fokusering på effektivisering i malkekvægsbesætninger og større udsving i priser på foder og mælk.

I 2008 har jeg været involveret i et udredningsarbejde, som skulle opstille en anbefaling for udvikling af et beslutningsstøtteværktøj til økonomisk foderoptimering i den enkelte besætning baseret på NorFor Plan.

Resultatet af arbejdet er en intern rapport.

Leave a Reply