Optimering af foderplanlægning med NorFor Plan

Cow feedingNorFor Plan, der er et system til rationsoptimering, inddrager ikke de økonomiske sammenhænge på den enkelte bedrift og dermed optimering af fodringsøkonomien i den enkelte besætning. Økonomisk optimering er vigtig i en tid, hvor der er stigende fokusering på effektivisering i malkekvægsbesætninger og større udsving i priser på foder og mælk.

I 2008 har jeg været involveret i et udredningsarbejde, som skulle opstille en anbefaling for udvikling af et beslutningsstøtteværktøj til økonomisk foderoptimering i den enkelte besætning baseret på NorFor Plan.

Resultatet af arbejdet er en intern rapport.

Leave a Reply