Web pages of Lars Relund Nielsen

Dag om anvendelser af OR

Den 25 november 2008 afholder DORS en dag om anvendelser af OR på Handelshøjskolen i Århus, hvor jeg deltager med en præsentation.

Sted: R –Bygningen, ASB – det gamle Musik Konservatorie

Program

9:30 – 10:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
10:00 – 10:15 Velkomst ved DORS formand Julie Groth
10:15 – 11:00 Niels Christian Petersen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU: “Håndtering af
forskelle i omgivelserne i Data Envelopment Analysis”
11:00 – 11:45 Johan Kjeldgaard‐Pedersen, PA Consulting: “OR IRL”
11:45 – 12:15 Lars Relund, Research Centre Foulum: “En Markov beslutningsproces anvendt til
beregning af optimale udskiftningsstrategier for malkekøer”
12:15 – 13:00 Frokost
13:00 – 14:00 Arne Andersson, Trade Extensions: About OR in Game Theory
14:00 – 14:30 Jørgen Bang‐Jensen, imada, SDU: ”Eksempler på praktiske anvendelser af
kombinatorisk optimering”
14:30 – 15:00 Jakob Skov, B&O: ” Skedulering af et Anodiseringsanlæg”
15:00 – 15:30 Kaffe og kage
15:30 – 16:00 Rune Larsen, imada, SDU: ”Optimaring ad palleflow og pluksekvenser i
forbindelse med vareudtag fra lager”
16:00 – 17:00 Jens Clausen, DTU Management og DSB S‐tog: ”Sæt dog et andet tog ind –
hvor svært kan det være ?”

En pdf version af programmet er også tilgængeligt med detaljer om tilmelding.

Leave a Reply