Monthly Archives: November 2008

2 posts

Kick-off meeting – The Intelligent Farrowing Pen

Today I am participating in a kick-off meeting of the project ‘The intelligent Farrowing Pen’. The four-year project is supported by Højteknologifonden, The Faculty of Agricultural Sciences, Skov A/S and Danish Pig Production. The goal is to develop a system whereby the condition and activity of the animals will be registered. For example, previous studies have shown that the sow is very active in the 24 hours prior to farrowing. She stands up and lies down often and spends time building a nest. This knowledge can be used to predict when she will farrow within a narrow margin. When the system predicts when the sow is expected to farrow, a message is given to the farmer and to a climate control system that ensures that there is more heat in the pen. Not only does this save piglets. It could perhaps also save heating bills in the farrowing barn, which […]

Dag om anvendelser af OR

Den 25 november 2008 afholder DORS en dag om anvendelser af OR på Handelshøjskolen i Århus, hvor jeg deltager med en præsentation. Sted: R –Bygningen, ASB – det gamle Musik Konservatorie Program 9:30 – 10:00 Ankomst, kaffe og rundstykker 10:00 – 10:15 Velkomst ved DORS formand Julie Groth 10:15 – 11:00 Niels Christian Petersen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU: “Håndtering af forskelle i omgivelserne i Data Envelopment Analysis” 11:00 – 11:45 Johan Kjeldgaard‐Pedersen, PA Consulting: “OR IRL” 11:45 – 12:15 Lars Relund, Research Centre Foulum: “En Markov beslutningsproces anvendt til beregning af optimale udskiftningsstrategier for malkekøer” 12:15 – 13:00 Frokost 13:00 – 14:00 Arne Andersson, Trade Extensions: About OR in Game Theory 14:00 – 14:30 Jørgen Bang‐Jensen, imada, SDU: ”Eksempler på praktiske anvendelser af kombinatorisk optimering” 14:30 – 15:00 Jakob Skov, B&O: ” Skedulering af et Anodiseringsanlæg” 15:00 – 15:30 Kaffe og kage 15:30 – 16:00 Rune Larsen, imada, SDU: ”Optimaring […]